Η Αμαθούντα στη δοκιμασία της αρχαιολογίας - Histoire et Sources des Mondes antiques Access content directly
Journal Articles Αρχαιολογία και Τέχνες Year : 2021

Η Αμαθούντα στη δοκιμασία της αρχαιολογίας

Amathous in the test of archaeology

Anna Cannavò
Fichier principal
Vignette du fichier
2021-Archaiologia kai teknes-Amathonte.pdf (5.43 Mo) Télécharger le fichier
Origin : Explicit agreement for this submission

Dates and versions

hal-03349167 , version 1 (08-04-2022)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03349167 , version 1

Cite

Anna Cannavò. Η Αμαθούντα στη δοκιμασία της αρχαιολογίας. Αρχαιολογία και Τέχνες, 2021, 135, pp.78-91. ⟨hal-03349167⟩
47 View
8 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More